Home » Tag Archives: thành phố Quảng Ngãi

Tag Archives: thành phố Quảng Ngãi

Dự án công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Chưa có quyết định cuối cùng

Sau 10 năm được cho phép xây dựng với 2 lần điều chỉnh, bổ sung, nhưng đến nay Dự án Công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (gọi tắt là dự án) vẫn chỉ nằm trên… giấy. Việc có tiếp tục thực hiện hay kết thúc dự án vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định, ... Read More »