Home » Kết nối nghĩa tình (page 2)

Kết nối nghĩa tình

Cần lắm, những ngân hàng máu

Giữa tuần này, câu chuyện gần 100 sinh viên và giáo viên Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất (Quảng Ngãi) tình nguyện hiến máu cứu một sinh viên cùng trường bị bệnh hiểm nghèo gây một niềm xúc động lớn.  Bệnh nhân được bè bạn hiến máu cứu sống là sinh viên Khoa Lọc hóa dầu Huỳnh …

Read More »

Em Nguyễn Thị Ngọc – một tấm gương vượt khó học tập.

Sáng ngày 23 Tháng 11 2014, thay mặt Hội từ thiện Miền Yêu Thương Nghĩa Hành, cô Đồng Thiền Lương Khánh Lâm) và tình nguyện viên Lê Tấn Tùng (Tung Lee) – thành viên MYT Nghĩa Hành, hiện đang là SV trường Đại học Quy Nhơn có đến thăm 1 gia cảnh của em Nguyễn Thị Ngọc – – thôn …

Read More »